Nieuw servicedocument vrijstellingen

Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een nieuw vrijstellingendocument ontwikkeld. Dit servicedocument is gebaseerd op de actuele stand van zaken rondom Nederlands en rekenen.

> Download het Servicedocument Vrijstellingen [pdf]