Flitsbijeenkomst 'Rekenen bij doorstroom naar de pabo'

Vanaf 1 september 2015 zijn er toelatingseisen voor de pabo. Voor rekenen en Nederlands komen er geen extra toelatingseisen, omdat voor de havo- en mbo 4-opleidingen referentieniveaus Nederlands en rekenen zijn ingevoerd.

In het eerste jaar van de pabo echter moeten alle studenten een rekentoets doen. Dit is de WisCAT. Veel eerstejaars pabostudenten blijken hier moeite mee te hebben. In opdracht van de MBO Raad is daarom een instrument ontwikkeld dat een hulpmiddel is voor studenten die naar de pabo willen of in het eerste jaar zitten en zich willen voorbereiden op de WisCAT. Dit instrument geeft diverse soorten tips en suggesties om de eigen rekenvaardigheid te verbeteren. Het instrument is vooral bedoeld voor zelfstudie. Het document is vanaf begin maart beschikbaar op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Flitsbijeenkomst op 22 maart 2016
Op dinsdag 22 maart van 14.00 – 17.00 uur organiseert het Steunpunt in samenspraak met de MBO Raad een flitsbijeenkomst waarin de auteurs van dit document, Jurriaan Steen en Kees Corbet, het instrument presenteren. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het instrument en worden suggesties gedaan hoe ermee te werken. De middag is bedoeld voor docenten aan de pabo die studenten voorbereiden op de WisCAT en docenten aan de opleiding onderwijsassistent in het mbo.

Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek zijn wel extra toelatingseisen. Studenten kunnen zich voorbereiden op deze toelatingstoetsen met behulp van regionale ondersteuningstrajecten en leermateriaal dat beschikbaar is op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Aanmelden
Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst over rekenen.

Tijd
14.00 uur inloop
14.30 uur start bijeenkomst
17.00 uur einde

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.