Masterplan Dyscalculie: regiobijeenkomsten & onderzoek naar gebruik protocollen

In het kader van het Masterplan Dyscalculie (ERWD) worden er in maart vijf regiobijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is het Masterplan Dyscalculie benieuwd naar het gebruik van de protocollen Dyscalculie in de scholen.

 

Regiobijeenkomsten Masterplan Dyscalculie

De organisatie van de vijf regiobijeenkomsten in het kader van het Masterplan Dyscalculie is in handen van de KPC Groep met medewerking van het APS en CPS. De Steunpunten taal en rekenen vo en mbo nemen de praktische organisatie en de berichtgeving voor hun rekening. Tijdens de bijeenkomsten zoomen we in op leerlingen met ernstige rekenproblemen (ERWD) en hun overgangsmomenten tussen po, vo en mbo. De uitwisseling tussen docenten uit deze onderwijssoorten staat centraal.

Bent u:

  • werkzaam in het po en benieuwd waar uw leerlingen met rekenen na groep 8 in het voortgezet onderwijs verder mee gaan?
  • werkzaam in het vo en geïnteresseerd in het rekenverleden en de rekentoekomst van uw leerlingen?
  • werkzaam in het mbo en wilt u weten wat uw studenten met rekenen in het primair en voortgezet onderwijs leren?

Dan zijn de regiobijeenkomsten mogelijk interessant voor u!

Voor wie?
De regiobijeenkomsten zijn toegankelijk voor professionals uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die werken met leerlingen met ERWD.

Deelname is interessant voor:

  • po: docenten groep 8 en intern begeleiders;
  • vo: docenten rekenen, brugklascoördinatoren, rekencoördinatoren, zorgcoördinatoren en decanen en mentoren met oog voor/affiniteit met rekenen;
  • mbo: docenten rekenen, rekencoördinatoren, zorgcoördinatoren, intakecoördinatoren, studieloopbaanbegeleiders met oog voor/affiniteit met rekenen.

Wat is het doel?
De uitwisseling van ervaringen, knelpunten en good practices met betrekking tot de omgang met leerlingen met ernstige rekenproblemen staat centraal. Voor leerlingen met ERWD vormen overgangsmomenten van de ene onderwijssector naar de volgende een risico. Er valt veel winst te behalen rond deze momenten: bewustwording en het belang van aandacht voor ERWD bij de overgangsmomenten van onderwijssoorten of intake kunnen veel opleveren.

Na de keynote over rekengesprekken (een rekengesprek is een gesprek tussen student of leerling en een expert en gaat in op de rekenontwikkeling van de leerling) gaat u de dialoog aan met mensen van uw eigen onderwijssector, vervolgens vinden gesprekken plaats tussen deelnemers uit verschillende onderwijssectoren.

Wanneer en waar? Hoe kan ik me aanmelden?
De regiobijeenkomsten vinden plaats van 13.00 tot 17.00 uur op de hieronder genoemde plaatsen. U kunt zich aanmelden via een van de linkjes.

Regio Noord: dinsdag 8 maart 2016 | klik hier voor aanmelden
Locatie: Hampshire Hotel Emmen
Van Schaikweg 55 | 7811 HN | Emmen

Regio Zuid: donderdag 10 maart 2016 | klik hier voor aanmelden
Locatie: KPC Groep
Kooikersweg 2 | 5223 KA | 's-Hertogenbosch

Regio Midden: maandag 14 maart 2016 | klik hier voor aanmelden
Locatie: Regardz La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351 | 3511 BK | Utrecht (route)
(Navigatiesysteem: Rozenstraat 1)

Regio West: dinsdag 15 maart 2016 | klik hier voor aanmelden
Locatie: Patronaat Haarlem
Zijlsingel 2 | 2013 DN | Haarlem

Regio Oost: donderdag 17 maart 2016 | klik hier voor aanmelden
Locatie: Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2 | 7411 TJ | Deventer

 

Onderzoek naar mate waarin protocollen worden gebruikt

Hoe ver bent u op uw school al met de begeleiding van leerlingen met een rekenprobleem? Heeft het onderwerp de aandacht en is daarmee alles gezegd? Of is de ondersteuning van alle leerlingen, ongeacht hun rekenvaardigheid, tiptop in orde?

Vanuit het Masterplan Dyscalculie zijn we erg benieuwd naar de mate waarin de protocollen Dyscalculie hun weg de scholen in gevonden hebben. Het project is erop gericht om de kennis en vaardigheden van scholen op het gebied van de begeleiding van leerlingen met een rekenprobleem te vergroten.

Wat vindt u: zijn we daar al in geslaagd of moet er nog meer gebeuren?

Geef uw mening en vul de enquête in die we ontwikkeld hebben om ook het Ministerie van OCW inzicht te geven in hoe de vlag erbij hangt in ERWD-land.

> Naar de enquête PO
> Naar de enquête VO
> Naar de enquête MBO