Personeelswisseling en sluiting kerstvakantie

Personeelswisseling
Op 1 januari gaat Alet van Leeuwen het Steunpunt taal en rekenen mbo verlaten. Vanaf dan gaat zij als projectleider het landelijk netwerk voor mbo-docenten die bezig zijn met burgerschapsvorming verder ontwikkelen. Het netwerk wordt gepositioneerd bij de MBO Raad.
Het netwerk is bedoeld om docenten handvatten aan te reiken en kennisdeling te organiseren, en ook om externe partijen die de mbo-scholen op het gebied van burgerschap wat te bieden hebben een podium te geven.

Het Steunpunt krijgt per 1 januari versterking van Isabelle Dobbe. Isabelle was tot eind dit jaar beleidsmedewerker bij JOB en had daar onder andere taal en rekenen in haar portefeuille. Ze is dus goed op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Wij wensen Alet en Isabelle allebei veel succes in hun nieuwe baan.

Sluiting kerstvakantie
Het Steunpunt is gesloten van 18 december tot en met 3 januari.
Wij wensen u heel prettige feestdagen en een goede start in 2016!

Alet, Els, Ester, Isabelle en Rianne