BVMBO organiseert themabijeenkomst 'Rekenonderwijs in het mbo'

De BVMBO organiseert op 20 november een themabijeenkomst over het actieplan rekenonderwijs.

Achtergrond
Kort na de aangenomen moties in de Tweede Kamer over het uitstellen van de rekentoets, heeft een aantal rekendocenten het initiatief genomen zich te verenigen. De BVMBO heeft vervolgens het Platform Rekendocenten opgericht. De eerste actie van het platform was het sturen van een brief aan de vaste Kamercommissie Onderwijs naar aanleiding van het debat over het rekenonderwijs.

Minister Bussemaker heeft het Platform Rekendocenten genoemd in haar Kamerbrief van 22 oktober 2015 over het actieplan rekenonderwijs in het mbo. De minister ziet de BVMBO als gesprekspartner bij de uitvoering van het actieplan.

Themabijeenkomst
De BVMBO organiseert op 20 november in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch een themabijeenkomst om in discussie te gaan over de verdere koers van het Platform Rekendocenten. Dit gebeurt aan de hand van een paneldiscussie, waarin panelleden aan de hand van een actueel thema een stelling inleiden.

Aanmelden voor deze themamiddag kan via de website van het CvI.