Overdracht train-de-trainerprogramma Masterplan Dyscalculie

Het Masterplan Dyscalculie richt zich onder meer op de verspreiding van kennis over ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD). Hiertoe zijn verschillende producten ontwikkeld, zoals een gesprekswaaier en signaliseringskaarten. Ook heeft het Masterplan Dyscalculie een train-de-trainer scholingsprogramma over ERWD ontwikkeld. Om dit programma over te dragen aan belangstellenden - die de training richting het onderwijs weer verder uit kunnen zetten - wordt er op 17 december een bijeenkomst georganiseerd in 's-Hertogenbosch.

Meer informatie en/of aanmelden? Ga dan naar de website van het Masterplan Dyscalculie.