Servicedocument bij brief 22 oktober

Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en het rekenexamen. Dezelfde week vond hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Servicedocument
Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een servicedocument gemaakt behorende bij de brief van 22 oktober. In dit document wordt u nader ge´nformeerd over de consequenties van deze ontwikkelingen voor uw instelling. Het servicedocument gaat ook in op een aantal veelgestelde vragen.

> Download het servicedocument [pdf]