Uitslag stemming moties rekentoets 13 oktober

Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs. De brief vindt u hier.

Naar aanleiding van deze brief vond op woensdag 7 oktober 2015 een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat bleek dat een Kamermeerderheid vindt dat het rekenonderwijs op het vmbo, havo en mbo nog niet voldoende op orde is om de rekentoets dit jaar mee te laten tellen voor het behalen van een diploma. Dat zou betekenen dat deze studenten het rekenexamen gewoon blijven maken, maar dat de uitslag het huidige schooljaar alleen op het vwo meetelt voor het behalen van een diploma. Voor het vmbo, havo en mbo telt het resultaat nog niet mee voor het behalen van een diploma, maar wordt het cijfer vermeld op de resultatenlijst.

Tijdens het debat zijn moties ingediend waarover op dinsdag 13 oktober 2015 is gestemd. De uitslag van de stemming is op de website van de Tweede Kamer te vinden en vindt u ook hier.

Aangenomen moties zijn:
59. Rog over overleg met het veld over verbetering rekenvaardigheid;
63. Jadnanansing over niet meetellen rekentoets in vmbo, mbo en havo (met verzoek hoe de regering deze motie gaat uitvoeren);
64. Bisschop over gebruik rekenmachine;
65. Bisschop over alleen vrijwillig deelnemen aan internationaal vergelijkend onderzoek;
66. Straus/Van Dijk over onderzoek naar de besteding van de middelen voor verbetering van het rekenonderwijs.

EÚn motie is aangehouden:
53. Grashoff over recht om door te stromen naar de havo.

Overige moties zijn verworpen.

Het ministerie stuurt de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk een brief met daarin een reactie op de moties en de aankondiging van het actieplan voor mbo en vo. Wij zullen van die brief een servicedocument maken, waarmee u nader wordt ge´nformeerd.

In het debat werd het belang van goed rekenonderwijs door alle partijen erkend. De scholen kunnen ook in 2016 rekenen op de ondersteuning vanuit de Steunpunten taal en rekenen.