Inschrijven rekenconferentie 'Op weg naar goed rekenonderwijs'

Op 4 november 2015 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo onder de noemer 'Op weg naar goed rekenonderwijs' alweer de zesde rekenconferentie voor het mbo. U kunt zich nu aanmelden voor deze conferentie.

Achtergrond
Kunnen we al de balans opmaken van hoe ons rekenonderwijs eruit ziet? Heel veel docenten geven al rekenlessen vanaf het moment dat het referentiekader is ingevoerd. Andere docenten zijn net gestart met het verzorgen van rekenlessen. Waar staan wij op de weg naar goed rekenonderwijs?

Doelgroep
De conferentie is bedoeld voor docenten die rekenles geven of bij wie rekenen in de beroepsgerichte vakken een rol speelt. Daarnaast zijn projectleiders, beleidsmedewerkers en managers die meer willen weten over de huidige stand van zaken rondom de implementatie van de referentieniveaus rekenen en de centrale examinering van harte uitgenodigd. Maar ook docenten lerarenopleiding, trainers en adviseurs zijn van harte welkom.

Workshops
Tijdens de conferentie komen in dertig verschillende workshops de volgende thema's aan bod:

  • de professionalisering van de (reken)docent;
  • didactiek, leermiddelen en klassenmanagement bij rekenen;
  • een rijk rekenaanbod voor rekenzwakke studenten;
  • een rijk rekenaanbod voor excellente studenten;
  • inhoud en procedure rondom de examinering.

Lezingen
De plenaire lezing wordt verzorgd door Prof. Dr. Bart Windels, hoogleraar didactiek aan de Vrije Universiteit Brussel.
De parallellezingen gaan over:

  • de aangepaste rekenexamens 2A, 2ER en 3ER;
  • een onderzoek naar differentiŽren in de klas;
  • rekenen in het beroep.

Postersessie
Op het beursplein willen we mensen die onderzoek hebben gedaan of op dit moment onderzoek doen naar rekenen in het mbo de mogelijkheid bieden om dit onderzoek via een poster (op A0-formaat) en eventueel een samenvatting van het onderzoeksrapport onder de aandacht te brengen van de conferentiebezoekers. Gedurende de pauzes van de conferentie is op de beursvloer de mogelijkheid de poster te presenteren. Wanneer u een poster wilt presenteren, kunt u zich hiervoor aanmelden bij Jurriaan Steen: j.steen@steunpuntmbo.nl.

Beurs
Zoals elk jaar is in het centrale gedeelte ook nu weer plaats ingeruimd voor uitgevers en ondersteuningsinstellingen om hun producten aan te prijzen.

Locatie
NBC Congrescentrum | Blokhoeve 1 | Nieuwegein (route)

Kosten
De kosten bedragen € 150 incl. btw.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier. Na het invullen van uw NAW-gegevens komt u in het keuzemenu voor de workshops en lezingen.