Conferentie Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding, dinsdag 6 oktober in Woerden

Aanleiding voor de conferentie Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding is de invoering van (gedeeltelijke) centrale examinering Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding vanaf studiejaar 2016 – 2017. De resultaten van deze examens hebben ook gevolgen voor het diploma.

Doel
De bijeenkomst is enerzijds bedoeld om informatie te geven over regelgeving en de centrale examens rekenen en anderzijds om kennis, ervaringen en suggesties uit te wisselen over de aanpak van het Nederlandse taal- en rekenonderwijs in de praktijk.

Doelgroep
De conferentie Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers en managers die in de entreeopleiding betrokken zijn bij het onderwijs en de examinering van taal en rekenen.

Algemene informatie

 • Datum: dinsdag 6 oktober 2015.
 • Tijd: 13.00 – 17.00 uur, met de mogelijkheid om van 12.00 – 13.00 uur gebruik te maken van de lunch.
 • Locatie: MeetINoffice in Woerden - De Bleek 13 3447 GN Woerden, circa 15 minuten lopen van station Woerden.
 • Kosten: € 50,00 per deelnemer.

Programma (klik hier voor de beschrijvingen van de workshops)

 • 12.00 – 13.00 uur: inloop en lunch
 • 13.00 – 14.00 uur: welkom en plenair gedeelte:
  OCW informeert over regelgeving Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding. Daarna heeft u de keuze uit twee korte informatieve presentaties (ongeveer 30 minuten):
  - Rekenen: het College voor Toetsen en Examens informeert u over centrale examens rekenen of
  - Nederlands: het Steunpunt taal en rekenen mbo neemt de vindplaats van relevante informatie t.b.v. de examens Nederlands met u door.
 • 14.15 – 15.15 uur: workshopronde 1
 • 15.30 – 16.30 uur: workshopronde 2
 • 16.30 – 17.00 uur: napraten met hapje/drankje

Aanmelden
De conferentie is vol. U kunt zich nog steeds aanmelden, maar komt dan op een wachtlijst terecht. Klik hier om u aan te melden.