Werkconferentie taal en rekenen in de entreeopleiding dinsdag 6 oktober

Het Steunpunt taal en rekenen organiseert samen met de MBO Raad een werkconferentie over Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding.
Aanleiding voor deze werkconferentie is de invoering van (gedeeltelijke) centrale examinering Nederlands en rekenen in de entreeopleiding vanaf studiejaar 2016 – 2017. De resultaten van deze examens hebben ook gevolgen voor het diploma.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 6 oktober in Utrecht.
De bijeenkomst is enerzijds is bedoeld om informatie te geven over regelgeving en de centrale examens Nederlands en rekenen en anderzijds om onderling ervaringen en suggesties uit te wisselen over de aanpak van taal- en rekenonderwijs in de praktijk.
We willen dit doen door workshops aan te bieden gericht op vormgeving van het onderwijs:
• taal en rekenen als integraal onderdeel van de opleiding
• taal en rekenen verbonden met burgerschap
• een afzonderlijke leerlijn taal en rekenen
• studenten voorbereiden op het examen

Heeft u goede ervaringen met onderwijs aan de doelgroep van de entreeopleidingen op het gebied van taal en/of rekenen en wilt u die delen met collega’s laat ons dit dan weten door onderstaand formulier in te vullen. We zouden deze graag meenemen bij de voorbereiding van de workshops.
U kunt het ingevulde formulier voorbereiding werkconferentie 6 oktober mailen naar info@steunpuntmbo.nl. Na de zomervakantie nemen we dan contact met u op.

Na de zomervakantie krijgt u ook bericht over hoe u zich kunt aanmelden voor de werkconferentie.