Flitsbijeenkomsten over ER-examens en de syllabus rekenen


Op 17, 18 en 21 september organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo samen met het College voor Toetsen en Examens regionale flitsbijeenkomsten.
De dagen bestaan uit twee delen. U kunt zich alleen voor de ochtend aanmelden of alleen voor de middag of voor beide dagdelen.
De ochtend staat in het teken van informatie en uitwisseling rondom de ER-examens voor studenten met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Wet- en regelgeving komen aan de orde, de nieuwe aspecten daarin, de praktische uitvoering, en onder andere de optie van een mondeling examen. En natuurlijk de vraag naar het verschil tussen 2ER en 2A.
Dit gedeelte is gericht op, en van belang voor, zowel examensecretarissen als zorg- en rekenco÷rdinatoren.
Na de lunch staat de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F op het programma en gaan we nader in op het rekenexamen 2A.
De nadruk ligt op wat er nieuw is in de nieuwe syllabus en wat de gevolgen zijn voor dit studiejaar.
Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud van het rekenexamen 2A en voor wie deze toets is bedoeld. Er is ook aandacht voor de actuele wet- en regelgeving naar aanleiding van de brief van 25 juni en er is ruimte voor vragen over syllabus, 2A en wet- en regelgeving.
Het middaggedeelte is vooral gericht op beleidsmakers, rekendocenten en rekenco÷rdinatoren.

De bijeenkomsten op donderdag 17 september vinden plaats in Rotterdam. U kunt zich via deze link aanmelden.

De bijeenkomsten op vrijdag 18 september vinden plaats in Zwolle. U kunt zich via deze link aanmelden.

De bijeenkomsten op maandag 21 september vinden plaats in Eindhoven. U kunt zich via deze link aanmelden. 

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.