Extra aandacht voor deze veelgestelde vraag!

Vraag: Moet een mbo 4-student die dit schooljaar (2014-2015) een 5 heeft gehaald voor het pilotexamen rekenen 3F volgend schooljaar (2015-2016) meedoen met het centraal examen rekenen? Of kan hij de 5 meenemen als vrijstelling?
En geldt dit ook voor mbo 2 en mbo 3 studenten die dit schooljaar (2014-2015) een 5 hebben gehaald voor het pilotexamen Nederlands? Moeten zij volgend schooljaar (2015-2016) meedoen met het centraal examen Nederlands?

Antwoord: Studenten die lager dan een 6 hebben behaald op het pilotexamen 2014-2015, moeten meedoen met het centraal examen rekenen 3F/Nederlands 2F in 2015-2016.
Het resultaat dat in schooljaar 2014-2015 voor het pilotexamen is behaald, mag alleen meetellen voor diplomering als dit minimaal een 6 is. Zo niet, dan moet het centraal examen worden gedaan.