Rekentoets geen selectie-instrument

In het verleden zijn er op meerdere plekken signalen binnengekomen dat de resultaten van de rekentoets worden gebruikt als selectie-instrument. Wellicht ten overvloede brengen we graag onder de aandacht dat het resultaat op de vo-rekentoets of het mbo-rekenexamen niet als apart selectie-instrument gebruikt mag worden bij de inschrijving van studenten. Is een student op basis van zijn diploma toelaatbaar in een opleiding, dan mag hij dus niet vanwege een resultaat op de rekentoets / het rekenexamen worden geweigerd voor deze opleiding.