Handreiking taalexaminering dove en slechthorende mbo'ers

Hoe toets je bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? In opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met Siméa en SLO ontwikkelde CINOP hiervoor een handreiking (plus enkele aangepaste beoordelingsformulieren) voor het mbo (Nederlands en mvt), met aanbevelingen voor aanpassingen binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Handreiking

Aangepaste beoordelingsformulieren