Vooraankondiging taalconferentie mbo: 9 december 2015

Op woensdag 9 december 2015 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo weer een taalconferentie (Nederlands en moderne vreemde talen).

De thema’s die tijdens deze conferentie aan de orde komen zijn onder meer:

  • Effectief taalonderwijs – wat werkt in de klas?
  • Valide instellingsexamens taal (in samenwerking met Servicepunt Examinering mbo)
  • Taalonderwijs in de entree opleiding
  • Inzetten van keuzedelen
  • Doorstroom mbo – hbo

Heeft u interessante voorbeelden of wilt u een workshop verzorgen? Neem dan contact op met het Steunpunt via: info@steunpuntmbo.nl.

Blokkeer de datum 9 december alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt binnenkort.