Cito zoekt docenten voor de constructie van 2A toetsen

Cito zoekt docenten die weten wat er leeft onder studenten niveau 1 en 2 en goed weten wat de onderwijs- en leerbehoefte is van deze leerlingen. Samen met docenten worden opgaven en toetsen geconstrueerd. De inbreng van docenten is daarbij cruciaal. Juist zij zorgen dat de context van de opgave past bij de leerling, aansluit bij zijn/haar belevingswereld en past in het onderwijs dat op school wordt aangeboden. Cito zorgt dat de opgaven voldoen aan kwaliteitscriteria voor goed en eerlijk toetsen en passen binnen de kaders die door CvTE en OCW worden gegeven.

Scholing in toetsvak
De betrokken docenten worden geschoold in het ‘toetsvak’, zodat ze weten wat goede opgaven zijn en waar deze aan moeten voldoen. Dit is echt een gezamenlijk traject om te zorgen dat de opgaven en toetsen werkelijk passen Ún werken bij deze specifieke groep studenten. Docenten in al bestaande constructiegroepen geven aan dat ze het werk als leuk en leerzaam ervaren en waarderen de meerwaarde voor hun vak als docent. Er is veel ruimte voor inhoudelijke verdieping en het uitwisselen van ervaringen in de breedte.

Meer informatie? Download deze pdf toon HTML-versie van het document.