Antwoordenanalyse rekentoets 2F en 3F voortgezet onderwijs

Net als vorig jaar heeft Cito ook dit jaar een analyse gemaakt van de antwoorden die de leerlingen in het vo hebben gegeven op de rekentoetsen 2F en 3F. Deze analyses zijn gemaakt op basis van de voorbeeldtoetsen van 2014. Een docent kan hiermee veelgemaakte fouten onder de loep nemen en zich afvragen: wat gaat hier mis? Hoe komt een leerling hier op? Waarom geven zo veel leerlingen dit foutieve antwoord? Welke denkstappen zitten hier achter?

Nieuw: bijlage met alle gegeven antwoord op één vraag
Nieuw dit jaar is de bijlage met alle gegeven antwoorden op één vraag. Deze lijst met antwoorden is informatief. De lijst laat zien welke antwoorden leerlingen gaven en hoe dat door de automatische correctie is beoordeeld.

Ook bruikbaar voor het mbo
Hoewel de antwoordenanalyses betrekking hebben op de rekentoetsen voor vo, zijn ze ook bruikbaar voor het mbo. Voor het mbo zal een dergelijke analyse niet worden gemaakt. De antwoordenanalyses zijn te downloaden via de website van Cito.