Vooraankondiging rekenconferentie: 4 november 2015

Op woensdag 4 november 2015 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo alweer de zesde rekenconferentie over rekenen in het mbo. Het thema van deze conferentie is: wat werkt in het rekenonderwijs? Tijdens deze dag willen we voorbeelden laten zien van effectief rekenonderwijs. Deze voorbeelden kunnen bijvoorbeeld gaan over didactiek, klassenorganisatie, lesmateriaal en rekenen in het beroep. Ook (praktijkgericht) onderzoek komt hierbij aan bod.

Oproep
Wij roepen hierbij iedereen op om voorbeelden van wat goed werkt in de klas of in de school op het gebied van rekenen te delen tijdens deze conferentie. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar: info@steunpuntmbo.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Blokkeer in ieder geval de datum 4 november in uw agenda. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk na de zomervakantie.