Portaal taal en rekenen mbo vernieuwd

Portaal taal en rekenen is vernieuwd en is daardoor veel toegankelijker geworden. Het leermateriaal heeft een keurmerk toegekend gekregen. Het keurmerk is toegekend aan lesmateriaal dat specifiek geschikt is voor gebruik binnen de diverse leerwegen in het mbo. Naast losse voorbeeldopgaven en lessen zijn er complete arrangementen en leerlijnen te vinden.

Indeling materiaal
Het lesmateriaal dat u op het portaal vindt, is ingedeeld op referentieniveau en op onderwerp. Het is mogelijk om het lesmateriaal direct te gebruiken, maar u kunt het ook bewerken, zodat het in uw lessen past. U kunt het lesmateriaal ook opnieuw arrangeren en er een geheel nieuw lesprogramma omheen schrijven. U kunt dit alleen doen, maar ook in teamverband, met eigen collega’s of met collega’s op andere ROC’s.

Delen met collega's
Wanneer u zelf ontwikkeld materiaal op het Portaal plaatst of lesmateriaal opnieuw bewerkt, kunt u het delen met vakcollega’s in Nederland. Om het nieuwe of bewerkte materiaal zichtbaar te maken in het Portaal, wordt er een keurmerk toegekend door de moderatoren van het Portaal. Wilt u hen berichten wanneer u materiaal plaatst? Zij kunnen het dan voorzien van een keurmerk.

Gratis workshop
Het is nog steeds mogelijk om via Steunpunt taal en rekenen mbo een gratis workshop aan te vragen, om kennis te maken met het Portaal en om lesmateriaal te plaatsen en te bewerken. U kunt dit aanvragen bij de moderatoren. Beneden de grote rivieren is William Buys het aanspreekpunt en boven de grote rivieren Anneke Loonstra.

Moderatoren
De moderatoren zijn:

U kunt het Portaal Taal en Rekenen mbo vinden via: taalenrekenenmbo.wikiwijs.nl.

Mbo taal- en rekendocenten: laat je inspireren door het Portaal en deel je lesmateriaal met je vakbroeders!!