Voorbeeldtekst OER over generieke examens

Bijgaande tekst kunt u gebruiken voor communicatie in de OER over het hanteren van de slaag/zak-regeling voor de generieke eisen. Op deze wijze weet u zeker dat uw studenten goed zijn ge´nformeerd.

Generieke eisen niveau 4
Vanaf schooljaar 2015-2016 telt rekenen mee voor het behalen van het mbo-4 diploma. Dit betekent dat elke student die vanaf dat schooljaar zijn diploma wil behalen, moet voldoen aan de eisen voor Nederlands, Engels* en rekenen.

Bij het schrijven van deze OER is nog niet precies bekend hoe de slaag/zak-regeling eruit zal zien. Een student die minimaal een 6 heeft behaald voor het centraal examen rekenen en gemiddeld minimaal een 6 voor Engels en Nederlands, voldoet voor deze onderdelen in ieder geval aan de slaag/zak-regeling.

De centrale examens moeten in de tweede helft van de opleiding zijn afgelegd.

Zodra duidelijk is hoe de slaag/zak-regeling voor de generieke onderdelen er definitief uit gaat zien, worden de studenten hierover ge´nformeerd door [zelf in te vullen].

* Generieke eisen Engels gelden voor studenten die zijn gestart na 1 augustus 2012.

Generieke eisen niveau 2 en 3
Vanaf schooljaar 2016-2017 telt rekenen mee voor het behalen van het mbo-2 en 3 diploma. Dit betekent dat elke student die vanaf dat schooljaar zijn diploma wil behalen, moet voldoen aan de eisen voor Nederlands en rekenen.

Bij het schrijven van deze OER is nog niet precies bekend hoe de slaag/zak-regeling eruit zal zien. Een student die minimaal een 6 heeft behaald voor het centraal examen rekenen en gemiddeld minimaal een 6 voor Nederlands voldoet voor deze onderdelen in ieder geval aan de slaag/zak-regeling.

De centrale examens moeten in de tweede helft van de opleiding zijn afgelegd.

Zodra duidelijk is hoe de slaag/zak-regeling voor de generieke onderdelen er definitief uit gaat zien, worden de studenten hierover ge´nformeerd door [zelf in te vullen].