Veldraadpleging conceptsyllabus rekenen 2F en 3F

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de digitale veldraadpleging van 2 maart tot en met 26 maart 2015 en de fysieke raadpleging op 24 maart 2015.

Achtergrond
In mei 2014 heeft de commissie Bosker een rapport gepresenteerd met aanbevelingen voor de verbetering van de ontwikkeling, organisatie, inhoud en afnamecondities van de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo. De commissie Bosker beveelt aan de vo-toetsen en mbo-examens naar elkaar toe te laten groeien en één gezamenlijke syllabus rekenen te ontwikkelen voor vo en mbo voor de referentieniveaus 2F en 3F.

Syllabus rekenen vo en mbo, 2F en 3F
Op verzoek van het ministerie van OCW is in september 2014 door CvTE een syllabuscommissie rekenen ingesteld om één syllabus te ontwikkelen. De commissie – die bestaat uit docenten uit het vo en mbo en de pabo, ondersteund door Cito en SLO – heeft in februari 2015 een conceptsyllabus opgeleverd. De syllabus is bedoeld voor docenten in vo en mbo, rekencoördinatoren, uitgevers, (na)scholers en opleiders, toetsconstructeurs, en andere geïnteresseerden.

Veldraadpleging
De conceptsyllabus wordt met een toelichting zowel via een digitale als fysieke veldraadpleging voorgelegd aan docenten, rekenexperts en andere belanghebbenden. De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden door de commissie afgewogen en verwerkt in een volgende versie van de syllabus die in april door het CvTE zal worden vastgesteld en daarna aan het ministerie zal worden aangeboden.

Klik hier om u aan te melden voor de digitale en/of fysieke raadpleging.