Rapportage ‘Over rekenen gesproken, het vervolg’

In het najaar van 2014 heeft de tweede ronde gesprekken plaatsgevonden in het kader van het Intensiveringstraject rekenen. Op basis van deze gesprekken met alle bekostigde mbo-instellingen is de rapportage ‘Over rekenen gesproken, het vervolg’ verschenen. In deze rapportage vindt u een overzicht van de bevindingen. Ook worden weer aanbevelingen gedaan aan de scholen en aan de minister.

U kunt de rapportage hier downloaden (pdf).