Internetconsultatie wijziging Examen- en Kwalificatiebesluit WEB

De voorgestelde wijziging op het Examenbesluit VO en het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB in verband met de invoering van de rekentoets ER en de tijdelijke aanpassingen in de slaag/zak-regeling naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur staan op internet ter consultatie. U kunt hierop reageren tot 16 februari 2015.

Het conceptbesluit regelt:

  • dat examenkandidaten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie het ER rekenexamen kunnen afleggen in plaats van het reguliere examen;
  • de gewijzigde uitslagregeling naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur.

De wijzingen worden per artikel beschreven. Na deze beschrijving wordt een toelichting op de wijzigingen gegeven.