Raamwerk opleiding rekendocent

Het raamwerk voor het vormgeven van een opleiding voor rekendocenten is gepubliceerd. Dit raamwerk bevat bouwstenen die de kern vormen van kwalitatief goed rekenonderwijs.

De bouwstenen zijn niet bedoeld als keurslijf, maar bieden aanknopingspunten voor (verdere) ontplooiing van deskundigheid van iedere rekendocent in de eigen onderwijsomgeving. Alle bouwstenen kunnen in principe in de eigen werksituatie van de docent worden geoefend, waardoor ‘onderwijs op maat’ ook voor docenten mogelijk wordt. De bouwstenen kunnen op een eigen wijze worden ge´ntegreerd in het didactisch handelen van de rekendocent. Daarnaast is er alle ruimte voor eigen inbreng van opleiders en nascholers om vorm en inhoud te geven aan (na)scholing.

Drie versies
Er zijn drie versies van het raamwerk:

Overigens lijken de drie versies op het eerste gezicht sterk op elkaar. Aan bijlage 3 van elk raamwerk kunt u zien om welke versie het gaat.