Nieuwe rekenkaarten gepubliceerd

Op Examenbladmbo.nl is op de pagina over de pilot dyscalculie nieuwe informatie toegevoegd over de rekenkaart. Ook zijn er nieuwe rekenkaarten gepubliceerd. Het gaat om twee standaardkaarten en een aanvullende rekenkaart. Hieronder leest u welke rekenkaart uw student mag gebruiken bij welk examen.

Standaardkaart
De rekenkaart zoals eerder gepubliceerd, blijft gehandhaafd, dit is standaardkaart 1. Daarop zijn, naar aanleiding van opmerkingen van docenten, twee toegestane varianten gemaakt die exact dezelfde informatie bevatten (standaardkaart 2 en 3).

Deze nieuwe varianten mogen, net als de eerder gepubliceerde kaart, worden gebruikt bij:

  1. Het standaard rekenexamen door studenten met een geldige dyscalculieverklaring.
  2. Het aangepaste rekenexamen (ER-examen) door alle studenten die deelnemen aan dit examen.

Aanvullende rekenkaart
Daarnaast is er een aanvullende rekenkaart die veel beperkter mag worden ingezet. De aanvullende kaart is uitsluitend toegestaan bij het aangepaste rekenexamen (ER-examen).

De aanvullende kaart is meer een opzoekkaart dan een rekenhulp. De kaart vervangt standaard exameneisen en mag daarom NIET worden gebruikt bij het standaard rekenexamen.

Toelichting en verantwoording
Bij de nieuw gepubliceerde kaarten op www.examenbladmbo.nl is een toelichting en verantwoording opgenomen. Ook is er ten behoeve van het oefenen met afzonderlijke tabellen en schema’s uit de aanvullende kaart, een Word-bestand opgenomen.

Keuze
Wij zijn ons ervan bewust dat deze aanvulling vrij kort voor belangrijke afnamemomenten wordt gepubliceerd. Op grond van de volgende overwegingen hebben we er toch voor gekozen:

  1. Bij de standaardkaart is eigenlijk niets veranderd. U onthoudt de student niets als hij de oude kaart blijft gebruiken. Vindt de student standaardkaart 2 of standaardkaart 3 gemakkelijker in gebruik, dan kost de ‘omschakeling’ ook geen energie.
  2. De aanvullende kaart is een echte aanvulling, extra service. De student die graag een tafelkaart had willen gebruiken, wordt daartoe nu in de gelegenheid gesteld. Dat vergt ook door de aard van de opzoekinformatie, niet of nauwelijks een andere werkwijze. De kaart is zo opgebouwd dat de student ook eenvoudig een keuze kan maken en niet wordt gehinderd door informatie die voor hem zinloos is.