Brief OCW naar Tweede Kamer over invoering referentieniveaus

Op 17 december hebben de minister en de staatssecretaris van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin de Kamer ge´nformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Deze brief is geschreven naar aanleiding van de Voortgangsrapportage van juni 2014 en het advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets (de commissie Steur).

In de brief worden de maatregelen beschreven die OCW voornemens is te nemen naar aanleiding van de adviezen van de commissie Bosker. Tevens wordt besproken hoe OCW het advies van de Commissie Steur wil overnemen.

Downloads
U kunt de brief en de bijlagen hier downloaden.

In deze link vindt u de infographic 2020: Rekenen op orde over het stapsgewijs toegroeien naar het juiste rekenniveau.

In deze link vindt u de infographic Doorstroming naar vervolgonderwijs over de consequenties van de rekenniveaus voor doorstroom.

Het Steunpunt heeft bij de brief een servicedocument voor het mbo gemaakt met een samenvatting van de beschreven maatregelen en onderzoeken. U kunt het servicedocument hier downloaden.

Reacties
De reactie van de MBO Raad op de brief van 17 december kunt u hier downloaden. De reactie van de VO Raad kunt u hier downloaden.