Cito zoekt docenten Engels en Nederlands

Vanwege uitbreiding van constructiegroepen voor de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) zoekt Cito mbo-docenten Engels en Nederlands. De groepen gaan in januari van start.

Docenten Engels
De ontwikkeling van de (pilot)examens voor het centraal ontwikkeld examen Engels in het mbo is in volle gang. Aan de definitieve inhoud en vorm van het examen Engels wordt in de komende pilotjaren hard gewerkt. In 2013 is het prototype ontwikkeld. Op dit moment ontwikkelt Cito het pre-pilot examen, dat in februari 2015 wordt afgenomen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft vooralsnog besloten dat het examen Engels bestaat uit de onderdelen lezen en luisteren op niveau B1 van het Europees Referentiekader.

Cito zoekt docenten Engels voor de constructiegroepen lezen en luisteren. Als constructiegroeplid zoekt u voor de ontwikkeling van de pilotexamens programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en construeert daarbij opgaven. Dit werk doet u grotendeels thuis en in samenwerking met collega’s in de constructiegroep. De constructiegroep wordt begeleid door toetsdeskundigen van Cito en komt eens in de vier tot zes weken bij Cito bij elkaar om de productie en voortgang te bespreken.

Meer informatie is hier te vinden.

Docenten Nederlands
Bent u goed in het stellen van de juiste vragen? Bent u een creatieve en vakbekwame docent, die graag met de vakinhoud en toetsing bezig is? Dan is meewerken aan de constructie van de Centrale toetsen en examens misschien wel iets voor u. Vanwege extra constructiewerk van examens Taal zoeken wij mbo-docenten Nederlands in het examenjaar van een niveau 4-opleiding.

Na de ontwikkeling van prototypes en het voorbeeldexamen werken constructiegroepen nu aan de ontwikkeling van examens voor de niveau 4-opleiding voor taal en rekenen. Het examen Taal bestaat uit de onderdelen Lezen en Kijk-Luisteren op niveau 3F van het Referentiekader Taal.

U werkt mee aan de productie van de examens. U zoekt programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en construeert opgaven. Dit werk doet u grotendeels thuis. De constructiegroepen komen ook bij elkaar om productie en voortgang te bespreken. Over het algemeen neemt dit vier uur per week in beslag.

Meer informatie is hier te vinden.