Publicatie ‘Taal en rekenen: van COE tot beroepsspecifieke examens’

Het Servicepunt Examinering mbo heeft een publicatie gemaakt naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst van 3 juni jl. voor contactpersonen over beroepsgerichte examinering van taal- en rekenonderwijs. De bijeenkomst werd voorbereid samen met het Steunpunt Taal & Rekenen mbo, het College voor Toetsen en Examens, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW.

Publicatie
De publicatie ‘Taal en rekenen: van COE tot beroepsspecifieke examens’ (vernieuwde versie) gaat in op de generieke examens, de verhouding tussen de centraal ontwikkelde examens en de instellingsexamens en andere zaken rondom beroepsgericht taal en rekenen. De publicatie bevat verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving en eerder gepubliceerde uitgaven van de meewerkende partijen.