Cito zoekt mbo-docenten Engels

Vanwege constructiewerk voor de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) Engels zoekt Cito voor dit schooljaar mbo-docenten Engels. Het betreft startmoment januari 2015.

De ontwikkeling van de (pilot)examens voor het centraal ontwikkeld examen Engels in het mbo is in volle gang. Aan de definitieve inhoud en vorm van het examen Engels wordt in de komende pilotjaren hard gewerkt. In 2013 is het prototype ontwikkeld en Cito ontwikkelt nu het pre-pilot examen, dat in februari 2015 afgenomen wordt. Het College voor Examens heeft vooralsnog besloten dat het examen Engels bestaat uit de onderdelen lezen en luisteren op niveau B1 van het Europees Referentiekader.

Werkzaamheden
Cito zoekt docenten Engels voor de constructiegroepen lezen en luisteren. Als lid van de constructiegroep zoekt u voor de ontwikkeling van de pilotexamens programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en construeert daarbij opgaven. Dit werk doet u grotendeels thuis en in samenwerking met collega’s in de constructiegroep. De constructiegroep wordt begeleid door toetsdeskundigen van Cito en komt eens in de vier tot zes weken bij Cito bij elkaar om productie en voortgang te bespreken.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over deze vacature op de website van Cito.