Aangepaste versie Handreiking Instellingsexamens Nederlands

Er is een aangepaste versie (versie juli 2014) van de Handreiking Instellingsexamens Nederlands beschikbaar. Er zijn bij de ontwikkeling van de extra voorbeeldexamens en het beoordelaarsplatform ‘Grip op taal’ in 2014 in overleg met ‘het veld’ aanpassingen gedaan in onder meer de beoordelingsformats.