Regeling Examenprotocol centrale examinering mbo

Op 17 juni 2014 is de wettelijke regeling gepubliceerd betreffende het examenprotocol voor de centrale examens Nederlands en rekenen in het mbo. Deze regeling zal vanaf 1 september beschikbaar zijn op www.examenbladmbo.nl