Wijzing Examen- en kwalificatiebesluit

Op 2 juli is in het Staatsblad het wijzigingsbesluit gepubliceerd dat betrekking heeft op de invoering van de centrale examinering van Engels voor niveau 4-opleidingen en de aanpassing van de overgangsbepaling met betrekking tot de uitslagregeling Nederlands, rekenen en Engels. Ook heeft besluit betrekking op de verlenging van de tijdsduur bij de centrale examens Nederlandse taal en rekenen.

De informatie is te vinden via deze link: Wijziging examenbesluit WEB.