Etalageconferentie ‘Over rekenen gesproken’

Op 25 september 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo de etalageconferentie ‘Over rekenen gesproken’. Tijdens deze conferentie staan interessante praktijken centraal die we tegenkwamen in de eerste ronde van het ‘Intensiveringstraject rekenen’, waarin gesprekken zijn gevoerd met nagenoeg alle mbo-instellingen over hun rekenbeleid. Het wordt een inspirerende en motiverende middag en avond.

Inhoud
Scholen geven tijdens deze conferentie presentaties over hun rekenpraktijk. Daarnaast worden er presentaties verzorgd door rekendocenten en/of teams waarvan de resultaten van de pilotexamens bovengemiddeld zijn. Ook houdt een aantal docenten dat de rekenopleiding van Cinop, APS en Freudenthal gevolgd heeft een presentatie over hun eindonderzoek. In totaal zijn er 37 verschillende presentaties verdeeld over vijf rondes, zodat er veel uitgewisseld kan worden. Het ministerie van OCW zal een presentatie verzorgen over de actuele beleidsontwikkelingen. Tijdens de pauzes kan genetwerkt worden en verder worden doorgepraat over de presentaties.

Doelgroep
Voor zowel rekendocenten en rekenco÷rdinatoren als voor beleidsmedewerkers, managers en andere betrokkenen bij het rekenonderwijs valt op deze conferentie veel te halen.

Locatie en kosten
De conferentie vindt plaats op 25 september 2014 van 13.30 tot 20.00 uur bij Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Via onderstaande link kunt u doorklikken naar het programma en het overzicht van de presentaties. U kunt zich ook aanmelden via deze link. De kosten van de conferentie bedragen € 75,00 (incl. BTW). Indien u een presentatie verzorgt hoeft u zich niet aan te melden. U staat dan op onze sprekerslijst.

Programma en presentatiebeschrijvingen

Inschrijfformulier

Achtergrond
Tijdens de gesprekken in de eerste ronde van het 'Intensiveringsproject rekenen' kwamen veel interessante rekenpraktijken naar voren. Geen van alle de ultieme oplossing voor de ingewikkelde kwesties in het rekenonderwijs in het mbo, maar de grote hoeveelheid laat goed zien hoe er op verschillende manieren aan een aanpak wordt gewerkt. Ga voor een overzicht van de interessante rekenpraktijken naar de website van het Steunpunt. Heeft u zelf een goed voorbeeld en wilt u dit delen met uw collega’s? Neem dan contact op met Jacqueline de Schutter (j.deschutter@steunpuntmbo.nl) of Rianne Reichardt (r.reichardt@steunpuntmbo.nl).