Advies cie Bosker en startrapportages Steunpunten naar Tweede Kamer

Vooruitlopend op de voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW op 28 mei de volgende documenten naar de Tweede Kamer gestuurd:

  • Het advies van de commissie Bosker: 'Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens'.
  • De startrapportage intensiveringsgesprekken rekenen, Steunpunt taal en rekenen mbo: 'Over rekenen gesproken'.
  • De startrapportage intensiveringsgesprekken rekenen met ruim 320 scholen, Steunpunt taal en reken vo: 'Rekenen op het vo'.


Onderstaand treft u deze documenten als download aan en tevens een linkje naar de berichtgeving op www.rijksoverheid.nl.

Download: