Nieuw materiaal voor instellingsexamens Nederlands

In opdracht van het Steunpunt heeft CINOP vijf nieuwe voorbeeldexamens Nederlands ontwikkeld. Ook zijn er zes filmpjes gemaakt, waarin medewerkers van mbo-instellingen toelichten hoe zij omgaan met de organisatie van instellingsexamens taal. Daarnaast heeft Cito het interactieve platform ‘Grip op taal’ ontwikkeld, dat is bedoeld om te oefenen met het beoordelen van de productieve taalvaardigheden Nederlands.

Vijf nieuwe  voorbeeldexamens
CINOP heeft vijf nieuwe voorbeeldexamens ontwikkeld. Doel: het efficiënt en organiseerbaar inrichten van het instellingsexamen Nederlands. In een van de voorbeeldexamens worden twee taalvaardigheden in één examensessie afgenomen. Bovendien wordt taalvaardigheid in dit voorbeeld gecombineerd met Loopbaan en Burgerschap. Ook zijn er twee voorbeelden, waarin meerdere kandidaten worden geëxamineerd binnen één examensessie. Een ander voorbeeld is een schrijfexamen, waarbij een filmpje als input wordt gebruikt. Daarnaast heeft CINOP een voorbeeldexamen taalverzorging ontwikkeld. Verder heeft CINOP nog eens kritisch gekeken naar de beoordelingsformats en deze aangepast.
De voorbeeldexamens zijn uitdrukkelijk voorbeeldmatig bedoeld en niet als voorschrijvend of als regelgeving.
Ga direct naar de voorbeeldexamens.

Van improviseren naar organiseren
Het organiseren van de instellingsexamens taal is vaak tijdrovend en stelt de school voor keuzes. Horen onderwijs en examinering bij elkaar of ligt het voor de hand dit juist uit elkaar te halen? Worden de instellingsexamens binnen de school geconstrueerd of wil de school liever toetsen inkopen? Hoe houden we zicht op de kwaliteit van de examinering? En kan de ervaring die scholen hebben opgedaan met de logistiek rond de centraal ontwikkelde examens ook gebruikt worden voor het inrichten van de instellingsexamens? CINOP heeft op zes mbo-instellingen gesprekken gevoerd en interviews gefilmd. De verschillende keuzemogelijkheden zijn overzichtelijk in beeld gebracht. De filmpjes zijn een goede aanleiding om de eigen situatie te bespreken en met elkaar in gesprek te gaan over de organisatie van het instellingsexamen.
Ga direct naar de filmjes.

Grip op taal
Het beoordelen van de taalvaardigheden ‘Spreken’, ‘Gesprekken voeren’ en ‘Schrijven’ is niet eenvoudig. Is 2F van de ene docent ook het 2F van de andere docent? Welke argumenten zijn er om een taaluiting voor bepaalde aspecten met ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of met ‘goed’ te beoordelen? Om docenten de mogelijkheid te bieden hier zelf of samen met collega’s mee te oefenen, heeft Cito een het interactieve beoordelaarsplatform Grip op Taal. De beoordelaar kan met filmpjes, audio of Wordbestanden taalproducten van studenten zien, deze aan de hand van criteria beoordelen en vervolgens de beoordeling van experts bekijken.
Ga naar Grip op Taal.

Opbrengsten regiobijeenkomsten april
In april vonden drie regiobijeenkomsten ‘Op weg naar de instellingsexamens taal’ plaats.

Opbrengsten: