Mededelingen College voor Examens

In een mailing aan de contactpersonen COE heeft het College voor Examens (CvE) drie mededelingen gedaan. Omdat er behalve deze mededelingen geen andere informatie is vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo, verzendt het Steunpunt deze maand geen nieuwsbericht COE.

Contouren pre-pilot
In februari 2015 vindt de eerste pre-pilot afname plaats van een centraal ontwikkeld examen Engels (COE Engels) voor mbo-4 studenten. In een brief aan de contactpersonen zet het CvE uiteen wat de contouren zijn van deze pre-pilot en onder welke voorwaarden de instellingen deel kunnen nemen. Deze informatie is vanaf september 2014 ook te vinden op www.examenbladmbo.nl.  
Download: Brief pre-pilot Engels

Contactpersonen examencommissie
Tijdens de netwerkbijeenkomst voor contactpersonen COE van 15 april jl. is uiteengezet dat het CvE het adressenbestand van contactpersonen met ingang van het studiejaar 2014-2015 vervangt door het mailsysteem horend bij www.examenbladmbo.nl. In een notitie voor de contactpersonen COE zet het CvE de achtergrond van dit besluit uiteen. Ook gaat het CvE in deze notitie in op de gevolgen voor de instellingen en de huidige contactpersonen COE.
Download: Contactpersonen examencommissie

Inhoudelijke verantwoordelijkheid
Mbo-instellingen zijn niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de centraal ontwikkelde examens Nederlands en rekenen. Het is belangrijk om hierover richting studenten en andere belanghebbenden heel duidelijk te zijn. Studenten kunnen namelijk inhoudelijke klachten hebben. Op verzoek van de MBO Raad en NRTO heeft het College voor Examens een tekst opgesteld om toe te lichten waar de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de examens ligt. De tekst gaat ook in op de manier waarop studenten kunnen handelen wanneer ze klachten hebben over de inhoud van de examens. Deze tekst kunt u benutten in uw communicatie met de studenten, bijvoorbeeld door deze op te nemen in uw examenreglement. Om er zeker van te zijn dat deze tekst alle instellingen bereikt, verspreidt CvE deze via het netwerk contactpersonen COE.
Download: Tekst klachtenregeling examenreglement