Over rekenen gesproken: interessante rekenpraktijken

In het kader van het intensiveringstraject rekenen mbo zijn inventariserende gesprekken gevoerd over rekenbeleid met alle bekostigde mbo-instellingen. In de startrapportage ‘Over rekenen gesproken’ deden we daarvan verslag.

Tijdens de bijeenkomsten op de scholen kwam het gesprek regelmatig op interessante manieren waarop het rekenbeleid is vormgegeven. Voorbeelden waarvan wij als Steunpunt dachten dat deze voor andere scholen ook inspirerend en motiverend zouden kunnen werken.

Wij hebben scholen daarom gevraagd om een korte samenvatting te geven van deze interessante rekenpraktijken en er waar mogelijk een product bij te leveren. Dit heeft geleid tot de voorliggende bundeling. Bij elk voorbeeld is steeds de naam van de contactpersoon van de school vermeld, zodat u bij verdere vragen contact op kunt nemen.

Link: Over rekenen gesproken: interessante rekenpraktijken

Wij bedanken alle scholen die er hun medewerking aan hebben verleend om deze schat aan interessante rekenpraktijken te kunnen samenstellen. Mocht u of uw school ook een interessant voorbeeld hebben dan verzoeken wij u contact met het Steunpunt op te nemen (info@steunpuntmbo.nl). Wij willen de verzameling graag uitbreiden.