5 Professionalisering

Bij de start van de implementatie van de referentieniveaus bleek er een groot tekort aan rekendocenten in het mbo. Vaak werden docenten ingezet die wat uurtjes ‘over’ hadden. Inmiddels heeft daarin een verschuiving plaatsgevonden. Rekenen wordt steeds meer belegd bij docenten voor wie het rekenen echt hun vak is. Deze en andere docenten hebben echter veel behoefte aan professionalisering. Hieronder kunt u lezen hoe scholen hiermee aan de slag zijn gegaan.