Over rekenen gesproken: interessante rekenpraktijken

In het kader van het intensiveringstraject rekenen mbo zijn met alle bekostigde mbo-instellingen inventariserende gesprekken gevoerd over rekenbeleid. In de startrapportage ‘Over rekenen gesproken’ deden we daarvan verslag.

Tijdens de bijeenkomsten op de scholen kwam het gesprek regelmatig op interessante manieren waarop het rekenbeleid is vormgegeven. Voorbeelden waarvan wij als Steunpunt dachten dat deze voor andere scholen ook inspirerend en motiverend zouden kunnen werken.

Wij hebben scholen daarom gevraagd een korte samenvatting te geven van deze interessante rekenpraktijken en daar waar mogelijk een product bij te leveren. Dit heeft geleid tot onderstaande bundeling. Bij elk voorbeeld is steeds de naam van de contactpersoon van de school vermeld, zodat u bij verdere vragen contact op kunt nemen.

Wij bedanken alle scholen die het mogelijk hebben gemaakt om deze schat aan interessante rekenpraktijken samen te stellen. Mocht u of uw school ook een interessant voorbeeld hebben dan verzoeken wij u contact met het Steunpunt op te nemen (info@steunpuntmbo.nl). Wij willen de verzameling graag uitbreiden.

De voorbeelden zijn ingedeeld in zes categorieën en zijn hieronder te downloaden.

Inhoud rekenonderwijs

 

Een grote vraag tijdens de gesprekken bleek de inhoud en vormgeving van het rekenonderwijs in het algemeen. Een flink aantal scholen worstelt nog met het rekenaanbod, maar is ook op zoek naar concreet materiaal. In deze categorie vindt u hulpmiddelen bij het vormgeven van de rekenlessen, evenals voorbeelden van rekencurricula en voorbeelden van beroepsgerichte rekenaanpakken.

 

Zomerschool

 

Veel studenten die het mbo binnenkomen blijken nog niet op het gewenste instroomniveau rekenen te zitten. Een aantal scholen heeft ervoor gekozen om voor deze studenten een cursus aan te bieden in de vorm van een zomerschool. Hier vindt u verschillende manieren waarop in het mbo een zomerschool is vormgegeven.

Aanpak en protocollen voor rekenzwakke studenten

 

Tijdens de gesprekken was één van de onderwerpen de vraag of er specifiek beleid is voor studenten met rekenachterstanden en/of voor studenten met dyscalculie. Een aantal interessante oplossingen hiervoor wordt hieronder vermeld.

BBL-oplossingen

 

Een veelgehoorde zorg in het mbo betreft het rekenen op de bbl-opleidingen. Deze hebben maar weinig tijd beschikbaar voor het onderwijs op school en de avo-vakken drukken zwaar op de beperkte tijd. Toch is er een aantal scholen dat hiervoor een praktische oplossing heeft gevonden.

Professionalisering

 

Bij de start van de implementatie van de referentieniveaus bleek er een tekort aan mbo-rekendocenten. Vaak werden docenten ingezet die wat uurtjes ‘over’ hadden. Inmiddels wordt steeds meer belegd bij docenten voor wie het rekenen echt hun vak is. Zij en andere docenten hebben echter behoefte aan professionalisering. Hieronder kunt u lezen hoe scholen hiermee aan de slag zijn gegaan.

 

Resultatenanalyse en wat doe je ermee?

 

Veel scholen hebben ervoor gekozen om alle studenten bij de start van de opleiding te toetsen op rekenniveau. Ook komen er steeds meer leerlingresultaten beschikbaar op basis van de pilot rekenexamens. Hier vindt u voorbeelden van scholen die manieren hebben gevonden om een goede analyse van de resultaten te maken en deze informatie te gebruiken bij het vormgeven van het rekenbeleid.

 

Meesters in de rekenles
Tijdens de rekengesprekken met de mbo-instellingen bleek dat de studenten bij een aantal opleidingen significant beter scoorden dan het landelijke gemiddelde. De docenten van een aantal van deze opleidingen zijn gefilmd. Zij laten op inspirerende wijze zien hoe zij de rekenles aanpakken. De filmpjes zijn hieronder te vinden. U kunt ze ook bekijken op Leraar24.

ROC Mondriaan – Said Haddouch
ROC Ter Aa – Hans van Riet
SVO – Marianne Haak

        Said Haddouch

        Hans van Riet

       Marianne Haak

 

Wat werkt in de klas?
Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland hebben de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de implementatie van taal en rekenen in hun onderwijs. Op 2 december 2014 vond een afsluitende Taal- en Rekenconferentie plaats. Tijdens deze conferentie werd een aantal inspirerende filmpjes gepresenteerd, vol voorbeelden van taal- en rekenonderwijs. In het filmpje hieronder komen rekendocenten Tom Bierlaagh en Vijay Kumar aan het woord.

 

 

Wat werkt in de klas?
Interview met Tom Bierlaagh en Vijay Kumar, rekendocenten aan het MBO College Zuidoost

 

 

Rekenen is leuk!
ROC Nijmegen heeft onder de noemer 'Rekenen is leuk' een filmpje gemaakt om rekenen te promoten onder mbo'ers.

 

 

Filmpje ROC Nijmegen: Rekenen is leuk