Meer leeskilometers door leesclubs en boekenbattles

Hoe kan het leesplezier van mbo-studenten worden vergroot, zodat studenten meer ‘leeskilometers’ maken? CINOP heeft in opdracht van het Steunpunt mbo de brochure ‘Van leesclub tot boekenbattle’ samengesteld. Deze bevat acht inspirerende voorbeelden van activiteiten en projecten waarmee mbo-docenten het leesplezier van hun studenten bevorderen.

U kunt de digitale versie van de brochure gratis downloaden! In het kader van dit project zijn ook twee filmpjes gemaakt. Die kunt u onderaan deze pagina bekijken.

Horizon verbreden
Uit onderzoek blijkt dat lezen bijdraagt aan een grotere woordenschat, beter tekstbegrip, een grotere verbeeldingskracht, vakmanschap en studie- en maatschappelijk succes. Het programma Nederlands in het beroepsonderwijs zit echter al vol met de verplichte examenonderdelen, zoals schrijfvaardigheid, grammatica en het lezen van zakelijke teksten. Het lezen van fictie is voor het mbo niet verplicht, terwijl dit juist studenten helpt om hun horizon te verbreden en woordenschat te vergroten.

Fictie lezen in curriculum
In de brochure ‘Van leesclub tot boekenbattle’ staan acht voorbeelden van initiatieven waarin studenten worden gemotiveerd om meer fictie te lezen en hun leesplezier te vergroten, zodat ze meer leeskilometers gaan maken. Met de brochure kunnen docenten inspiratie opdoen over hoe ze lezen kunnen integreren in het curriculum, welke meerwaarde een goede samenwerking met een bibliotheek kan hebben, hoe studenten gestimuleerd worden tot lezen en hoe lezen kan aansluiten bij de beroepscompetenties.

Gratis downloaden
U kunt de brochure ‘Van leesclub tot boekenbattle’ gratis downloaden. Het Steunpunt nodigt u van harte uit de brochure re verspreiden onder collega’s of andere ge´nteresseerden.

Download: Van leesclub tot boekenbattle [pdf] 

 

Van leesclub tot boekenbattle, ROC Nijmegen (McPhat Studios)

 

Van leesclub tot boekenbattle, ROC A12 (McPhat Studios)

 

Vrij Lezen bij START.Deltion, Deltion College Zwolle