Test werkwijze inspectie bij afname COE

In de komende pilotperiode 4 gaat de inspectie de werkwijze testen die zij hanteren bij het toezicht op de afnames van de centrale examens.

Vanaf 1 augustus 2014 wordt de centrale examinering op het gebied van taal en rekenen in het mbo gefaseerd ingevoerd, te starten met Nederlands mbo-4. Het College voor Examens (CvE) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze digitale examens en voor de instructies ten behoeve van de afname en beoordeling op de afzonderlijke onderwijsinstellingen. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de afname en beoordeling conform de richtlijnen van het CvE.

Naast ons reguliere toezicht op het gebied van examinering bij onderwijsinstellingen is in het examenbesluit nog een specifieke taak voor deze centrale examens voor de inspectie opgenomen in artikel 11: 'Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet volgens de geldende regels is afgenomen, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer deelnemers of examendeelnemers opnieuw wordt afgenomen. 2. De inspectie verzoekt het college zonodig nieuwe opgaven vast te stellen en te bepalen op welke wijze en door wie het examen zal worden afgenomen'.

In samenwerking met het CvE testen wij onze werkwijze uit tijdens de pilots Centraal Ontwikkelde Examens (COE’s) in periode 4 van 2014 (specifiek in de weken waarin Nederlands 3F wordt geŽxamineerd) bij een viertal onderwijsinstellingen. De werkwijze zal uiteindelijk worden opgenomen in een beleidsregel met als titel ‘Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen’.