Internetconsultatie wijziging Examen- en kwalificatiebesluit

Op 18 februari is de internetconsultatie voor een wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB opengesteld. De wijziging omvat de volgende onderwerpen:

  1. Centrale examinering Engels
  2. Wijziging van de overgangsbepaling uitslagregeling
  3. Toekenning van de bevoegdheid tot verlenging van de duur van het centraal examen Nederlandse taal, vanwege onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, voor studenten die maximaal zes jaar in Nederland onderwijs hebben gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

U kunt via de internetconsultatie reageren op het conceptbesluit. Het ministerie zet de internetconsultatie in om meer inzicht te krijgen in de uitvoerbaarheid van dit conceptbesluit. Op basis van de reacties op de internetconsultatie kan worden besloten om het conceptbesluit nog aan te passen.