ROC Zadkine debatkampioen 2014

Het MBO Debattoernooi 2014 is gewonnen door ROC Zadkine uit Rotterdam. In een spannende finale bleken de Rotterdammers verbaal net iets sterker dan de studenten van het ROC Tilburg. In totaal kruisten zestien mbo-scholen de verbale degens tijdens de achtste editie van het MBO Debattoernooi.


Gejuich bij ROC Zadkine na het winnen van het MBO Debattoernooi 2014

Stellingen

De deelnemers debatteerden dit jaar over de volgende stellingen:

  • Asielzoekers in Nederland moeten tijdens hun procedure afgescheiden blijven van de samenleving.
  • Studenten die slechte cijfers halen moeten minder studiefinanciering krijgen.
  • De overheid moet ‘catfish’ (een persoon die online relaties aangaat met een valse of misleidende identiteit) opsporen en vervolgen.
  • Topvoetballers moeten wereldwijd maximaal 1 miljoen euro per jaar verdienen

Stichting Nederlands Debat Instituut

Het landelijke MBO Debattoernooi is de grootste studentencompetitie binnen het mbo. Het wordt georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, met steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel van de stichting is het bevorderen van retorica- en debatonderwijs binnen alle lagen van het Nederlandse onderwijs. Debatteren levert een essentiŽle bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen. 

Ontwikkeling

Er wordt op twee manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Ten eerste leren zij spreken, luisteren en argumenteren. Dit versterkt het zelfvertrouwen en de vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Op de tweede plaats leren jongeren standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen.