Commissie rekentoetsen en –examens van start

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer is de kritiek geuit dat de rekentoetsen in het voortgezet onderwijs en de rekenexamens in het mbo – zoals onder regie van het College voor Examens door CITO opgesteld – geen goede operationalisering zijn van de referentieniveaus rekenen. Afgelopen week is een commissie van start gegaan die deze stelling toetst. Als de commissie tekortkomingen constateert zal zij tevens aanbevelingen doen voor toetsontwikkeling vanaf het studiejaar 2014-2015. Omstreeks 1 mei 2014 biedt de commissie haar bevindingen aan de bewindspersonen aan.

Commissieleden

De onafhankelijke commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Roel Bosker, voorzitter
  • Leon Henkens
  • Anne van Streun
  • Jan van de Craats
  • Marja van den Heuvel
  • Lonneke Boels (docent)
  • Ebrina Smallegange (docent)
  • Giel Hanraets (docent)
  • Jessica Tissink (VO-raad)
  • Jetske Woudstra (MBO Raad)