ffRekenen

ffRekenen is een geavanceerd digitaal leermiddel voor jongvolwassenen die tot nu toe niet succesvol waren met rekenen. ffRekenen dekt ruimschoots referentieniveau 1F.

Methode
De methode is speciaal ontwikkeld om jonge mensen alsnog te helpen bij het aanleren van oplossingsstrategieŽn voor kwantitatieve problemen. Veel van de didactische uitgangspunten in ffRekenen zijn gebaseerd op zeer recent wetenschappelijk onderzoek. Daardoor wordt de kans op succes bij de doelgroep vergroot. In ffRekenen zijn resultaten van onderzoek naar effectieve rekendidactiek uit binnen- en buitenland gebruikt.

Bruggenbouwer
ffRekenen reikt dus veel verder dan het mechanistisch aanleren van kale bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De methode is er juist op gericht om deze bewerkingen inzichtelijk te kunnen uitvoeren en ze in een realistische context betekenisvol toe te kunnen passen. ffRekenen slaat een brug tussen de diverse visies die er op inrichting van rekenonderwijs in Nederland leven.

Ontwikkeling
ffRekenen is in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo ontwikkeld door APS, IntraQuest, Stichting Alfabeter, ETV en Hogeschool Utrecht. De methode is in april 2014 volledig opgeleverd. Het programma is te bekijken via de website www.ffRekenen.nl door in te loggen met demo/demo. Wilt u er echt mee aan de slag? Dan kunt u een account aanvragen.

Exploitatie

ffRekenen
ffRekenen blijft gratis beschikbaar voor leerlingen/studenten en particulieren. Voor het gebruik van het volgsysteem, de bijbehorende toetsen en de helpdeskservice betalen onderwijs- en opleidingsinstellingen rechtstreeks en integraal € 3,50 per leerling per jaar met een minimum van € 175,- per locatie per jaar. Deze bedragen worden dus collectief gefactureerd aan de administratie van de opleiding.

Volledig gratis alternatieven
Diverse leveranciers van leermiddelen integreren ffRekenen in hun productaanbod en bieden zo een praktische sponsoring door de kosten voor onderhoud en beheer op zich te nemen. Als u gebruik maakt van (onderdelen van) hun methode, kunt u ook gebruik maken van ffRekenen, al is het onder een andere naam.

Wij noemen in dit verband de methodes:
ffLeren Rekenen 1F van APS
(per 1 juni 2014: blijvend gratis)

Rekenbeeld van Ontwikkelcentrum
(per 15 mei 2014: voor opleidingen met een ECC-abonnement is de pilotfase gratis)

Springstof Rekenen van Malmberg
(per augustus 2014: 1 jaar gratis)