Informatie pilot dyscalculie 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de pilot dyscalculie op 27 januari is aangegeven dat de deadline voor het registeren van uw studenten voor de aangepaste examinering is verschoven naar maandag 10 februari. Om twee redenen is het van belang dat u studenten die hiervoor in aanmerking komen laat meedoen met het aangepaste examen. 

  1. De resultaten uit de pilot geven nuttige informatie aan het College voor Examens over hoe het definitieve aangepaste rekenexamen eruit moet komen te zien. 
  2. Het is voor de instelling van belang om de ervaringen met het aangepaste examen mee te nemen in de voorbereiding van uw studenten op de definitieve invoering van de centrale examens.

Vragen
Als u hier vragen over heeft, kunt u het College voor Examens benaderen voor meer informatie via coe-beperking@cve.nl of via 030-2840700. Via het mailadres kunt u ook een aanmeldformulier krijgen voor de pilot.

Voorbeeldexamen
Half februari zal er voor zowel 2F als 3F een voorbeeldexamen komen van het aangepaste examen, ook zal hierbij de normering geleverd worden. Het voorbeeldexamen zal via de portal in Examentester te maken zijn. Op www.examenbladmbo.nl zal ook een vernieuwde rekenkaart gepubliceerd worden.

Download
Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst over de pilot dyscalculie van 27 januari. Tevens vindt u hier een voorbeelddossier ten behoeve van de pilot, dat door ROC Nijmegen is ontwikkeld.