Aanmelden regionale subnetwerken rekenen

Op 21, 22 en 23 januari worden de veertiende subnetwerkbijeenkomsten rekenen gehouden. De bijeenkomsten van januari 2014 hebben als onderwerp: ‘Hoe zorgen we ervoor dat veelgemaakte fouten bij de pilotexamens rekenen niet meer voorkomen’.

Analyse

Tijdens de vorige subnetwerkbijeenkomsten heeft Cito de analyse van veelgemaakte fouten besproken. Het College voor Examens maakte op basis van deze analyse een handreiking voor rekendocenten. Tijdens de netwerkbijeenkomst willen we aan de hand van de voorbeelden in de handreiking met elkaar bekijken wat je als docent kunt doen om de veelgemaakte fouten in de toekomst te voorkomen. Wij verzoeken u deze handreiking mee te nemen naar de bijeenkomst! Ook bespreken we welke consequenties deze analyse heeft voor het gebruik van leermiddelen en didactiek in de rekenles. We hopen de bijeenkomst af te sluiten met een groot aantal praktisch bruikbare adviezen!

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
13.45 uur Presentatie ‘Veel gemaakte fouten in beeld’
14.05 uur In werkgroepen uiteen
15.05 uur Pauze
15.20 uur Plenaire bespreking en formuleren van adviezen
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de regionale bijeenkomsten via onderstaande links. Natuurlijk kunt u ook naar een andere regio wanneer u dat beter uitkomt.

21 januari 2014 Zuid-Oost - inschrijven
ROC Gilde | Groenveldsingel 40 | 5913 SB Venlo

22 januari 2014 Noord – inschrijven
ROC Landstede | Fuchsiastraat 1 | 8013 ZC | Zwolle

23 januari 2014 Zuid-West - inschrijven
Regio College | Cypressehout 97 | 1507 EK | Zaandam

Kosten

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Kennis delen is kennis vermeerderen. Neem een collega mee! Let wel: de bijeenkomsten van de subnetwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor rekendocenten en projectleiders op het gebied van rekenen werkzaam binnen mbo-instellingen.