Veldraadpleging prototype COE Engels

De invoering van centraal ontwikkelde examens Engels voor mbo-4 mbo gaat stapsgewijs. In februari 2015 is er een eerste pre-pilotexamen. Daarna volgen nog twee jaren met pilotexamens gedurende meerdere afnameperiodes. De stappen van dit implementatieproces zijn beschreven in het implementatieplan COE Engels voor mbo-4 dat is te vinden op de website van het College voor Examens.

Prototype

Een eerste stap in het implementatieproces is een prototype. Een prototype laat zien hoe dit centraal ontwikkelde examen Engels voor mbo-4 eruit kan zien. Het is bedoeld om de hierbij te maken keuzes in beeld te krijgen. Zo is er nog niet definitief besloten welke vaardigheden in het centraal ontwikkeld examen Engels geëxamineerd zullen worden en welke in het instellingsexamen. Ook de tijdsduur van het toekomstige COE Engels is nog niet vastgesteld.

Enquête

Als onderdeel van dat proces van het maken van keuzes organiseert het CvE een raadpleging van het veld over dit prototype. Dat gebeurt via een digitale enquête. U krijgt daarin het prototype te zien. Vervolgens kunt u uw mening geven over dit prototype en over de te maken keuzes. De resultaten van deze enquête worden eind januari 2014 verwerkt, en worden meegewogen in de besluitvorming over hoe de centraal ontwikkelde examens eruit gaan zien.

Termijn

De raadpleging start vandaag (6 januari) en loopt tot 26 januari 2014. U kunt alleen kennis nemen van het prototype als u zich aanmeldt voor de raadpleging.

Aanmelden voor deze enquête gaat via dit aanmeldingsformulier