Bewijs pilotexamens Nederlands en rekenen

De Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlands staat open voor internetconsultatie. De regeling heeft twee belangrijke doelen: 

  1. Het vastleggen van de verdeling - van de (sub)domeinen Nederlandse taal - over het centraal examen en het instellingsexamen.
  2. Het verplichten van de instellingen om studenten die hebben deelgenomen aan het pilotexamen een bewijs uit te reiken met daarop het behaalde resultaat.

Naar aanleiding van de uitvoeringstoets en de reacties uit de internetconsultatie, kan de regeling nog worden aangepast. De regeling is hier te vinden.